Přístroj je založen na počítačové analýze buněčného magnetického pole těla. Aktuální stav těla měří díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření, které orgány těla vyzařují. Buňky zdravého těla vyzařují jiné elektromagnetické záření, než tělo nemocné nebo tělo s běžně nezjistitelnými zdravotními problémy. Kondiční orgánový skener může detekovat aktuální zdravotní stav, odhalit hlavní zdravotní problém, anebo upozornit na abnormality, které by se později mohly vyvinout v některé z onemocnění. Skener také zjistí chybějící vitamíny, minerály a stopové prvky.

close

Vyšetření je dostupné pro každého

Zjistíte jaká je vaše kondice

Dnes jistě nikdo nepochybuje o významu životosprávy pro udržení zdraví ani pro jeho obnovení ve stavu nemoci nebo při rekonvalescenci. Pojem životospráva se ve výsledku týká komplexně celé kondice našeho organismu a jejím výsledkem je proudící energie a zářivé zdraví. Především jde o rozložení pracovních i odpočinkových aktivit, sladění aktivity tělesné a psychické, čerpání stavebních a energetických látek ze stravy.

close

Jde o celkovou harmonii našeho vnitřního a vnějšího prostředí. Péče o energii je nejlepší investice, jakou pro sebe můžeme v životě udělat.

Jak probíhá vyšetření?

  • Vyšetření probíhá v příjemném prostředí naší ordinace.
  • Kompletní  výsledky měření dostáváte v digitální podobě na váš flash disc.
  • Výsledky měření jsou srozumitelné pro každého.
  • Vyšetření může podstoupit žena i muž každého věku.
  • Vyšetření může postoupit i vážne nemocný člověk.
  • Vyšetření stavu všech orgánů – celkem všech 33 změřených systémů v obsáhlých reportech roztříděných po jednotlivých logicky spolu souvisejících skupinách testovaných ukazatelů opatřených vysvětlením a srozumitelnými komentáři i pro laiky.